Verschillende Roulette strategieën - Roulette Overzicht

Zoals in een eerder artikel gememoreerd bestaan er mensen die denken dat zij de wetten van de kansberekening kunnen verslaan. In dit artikel laten we je kennis maken met de meest voorkomende strategieën, waarbij we nogmaals met klem benadrukken dat er niet zoiets bestaat als een winnende strategie bij Roulette. Het doel van dit artikel is dan ook je een beetje wegwijs te maken in de heersende misopvattingen die er bestaan met betrekking tot Roulette strategieën zodat je niet in de bekende valkuilen terecht komt.

De meest bekende strategieën zijn het Labouchère systeem en het D’Alembert systeem. Het voert in dit artikel te ver om op een van beide strategieën te diep in te gaan, maar beide systemen gaan uit van het principe dat je op enig moment wel een keer “moet” winnen. Het D’Alembert systeem is de moeder van alle verdubbelingsstrategieën zie link naar dat betreffende artikel en is een systeem dat an sich nog wel zou kunnen werken, ware het niet voor twee grote beperkingen. Ten eerste is het zo dat casino’s een bepaald maximum aan inzetten hanteren. De verdubbelingsstrategie gaat er vanuit dat je bij verlies je inzet verdubbelt en bij winst je die winst neemt om vervolgens weer met de oorspronkelijke inzet te beginnen. Bij een zogeheten “losing streak” kom je hoe dan ook op een punt waarop je ofwel geen geld meer hebt om je inzet te verdubbelen ofwel op een punt waarop het casino geen hogere inzet meer accepteert. Het Labouchère systeem ondervangt die problemen, maar heeft als nadeel dat het moeilijker in de praktijk te brengen is en dat het uiteindelijk niet de wetten van de kansberekening kan verslaan.