Praktijk in bepaalde andere Europese landen - Roulette Overzicht

Denemarken

Het Deense kansspelbestel wordt op dit moment ingrijpend herzien in verband met kansspelen via internet, en men verwacht dat deze wijzigingen op 1 januari 2011 in werking treden. Het onderstaande is gebaseerd op die voorgenomen regelgeving, niet de huidige.
Het aanbieden van kansspelen in Denemarken is illegaal wanneer dit gebeurt zonder Deense vergunning, net als in Nederland. De vergunningverlening op national niveau is in handen van een gespecialiseerde kansspelautoriteit (Spillemyndigheden), die ressorteert onder het Ministerie van Belastingen.

TOP 8 BESTE ONLINE CASINO'S

Online Casino Bonus Waardering Beschrijving Spelen
1€1600
Spelen
2€1000
Spelen
3€800
Spelen
4€1500
Spelen
5€ 100
Spelen
6€222
Spelen
7€222
Spelen
8€300
Spelen

Met betrekking tot aanbieden van kansspelen via internet zal de mogelijkheid geschapen worden om vergunningen te verlenen voor het online aanbieden van sportweddenschappen (behalve paarden- en hondenraces) en het online aanbieden van casinospelen (waaronder poker). Het aantal vergunningen is niet aan een maximum gebonden (NB. Denemarken kent geen monopoliesysteem voor traditionele casino’s en sportweddenschappen)
Denemarken zal de mogelijkheid introduceren om internet service providers, betaaldienstverleners en media te dwingen om internetverkeer, betalingsverkeer of reclameverkeer ten behoeve van illegale aanbieders te blokkeren. Het is nog niet duidelijk hoe dit technisch vormgegeven gaat worden, maar het zal worden uitgevoerd door de Spillemyndigheden. De handhaving vindt plaats via de strafrechtketen.
Het Deense voorstel heeft het karakter van een pragmatische benadering: slechts bepaalde, op internet populaire, kansspelen worden gelegaliseerd. Denemarken gebruikt hiervoor een open systeem, dat aansluit bij de wijze waarop deze kansspelen live gereguleerd worden.

Italië

Kansspelen in Italië zijn formeel een monopolie van de staat, die beheerd worden door de Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato. Ondanks de naam is dit een onderdeel van het Ministerie van Financiën.
Maar dit wil niet zeggen dat de Staat de monopolies ook daadwerkelijk uitoefent. De diverse kansspelen worden door de AMMS als concessies ‘uitbesteed’. Alle concessies worden door middel van internationale aanbestedingen (tendersysteem) uitgezet bij commerciële bedrijven.
Bij sommige concessies omvatten mede het recht om het betrokken kansspel via internet aan te bieden. Maar er zijn ook speciale ‘internetconcessies’, die geen band hebben met live kansspelen. Deze worden onder meer gebruikt voor poker via internet.
Italië kent de mogelijkheid om Italiaanse internetproviders te verplichten de domeinnamen van illegale aanbieders van kansspelen via internet te blokkeren (DNS-filter). Er zijn meer landen met die juridische mogelijkheid, maar in Italië werkt het ook echt. De AAMS houdt een zwarte lijst van domeinnamen bij die de internetproviders blokkeren. De AAMS kan ook bestuurlijke sancties opleggen aan de concessiehouders, maar de handhaving is verder strafrechtelijk. Het blokkeren van betalingsverkeer wordt overwogen, maar men wil eerst de ervaringen van andere landen afwachten.
Het Italiaanse stelsel is een curieuze combinatie van enerzijds een theoretisch staatsmonopolie en anderzijds een praktisch heel open stelsel. Wat het bijzonder maakt is de daadwerkelijke implementatie van het blokkeren van het dataverkeer in Italië.

Frankrijk

Het Franse kansspelbestel wordt op dit moment ingrijpend herzien in verband met kansspelen via internet. Deze wijziging zou medio 2010 in werking moeten treden (in verband met weddenschappen op het WK voetbal), maar is vertraagd. Het onderstaande is gebaseerd op die voorgenomen regelgeving, niet de huidige.
Met betrekking tot aanbieden van kansspelen via internet zal de mogelijkheid geschapen worden om vergunningen te verlenen voor het online aanbieden van sportweddenschappen (parimutuel en bookmaking), weddenschappen op paarden (alleen parimutuel) en poker (geen andere casinospelen). Speelautomaten op internet worden niet toegestaan.
Het aantal vergunningen wordt niet aan een maximum gebonden, hoewel Frankrijk eeen monopoliesysteem kent voor weddenschappen op sport en paarden (maar niet voor casino’s). De vergunningverlening voor internet komt in handen van een gespecialiseerd onafhankelijk bestuursorgaan (Autorité de régulation des jeux d’argent en ligne, ARJEL), die dus alleen de internetkansspelen als werkterrein krijgt.
Frankrijk zal de mogelijkheid introduceren om internet service providers te dwingen om internetverkeer met illegale sites te blokkeren. Zo’n blokkering moet door de ARJEL worden aangevraagd bij een voorlopige voorzieningenrechter (juge des référés).